מחקר

מחקר כלכלי

ווליו בייס מחקר וייעוץ כלכלי מספקת אנליזות כלכליות מקצועיות ומעמיקות במגוון רחב של ענפים, חברות ופרויקטים, באמצעות צוות אנליסטים בעלי ידע נרחב וניסיון רב שנים.

עבודות המחקר הכלכלי מסוג Sell Side של ווליו בייס מופצות על בסיס קבוע ללקוחות כשירים ובהם מאות מנהלי השקעות ואנליסטים מכל הגופים המוסדיים בישראל.

בעבודות המחקר הכלכלי שהיא מפרסמת, מקפידה ווליו בייס על ניתוח כלכלי מעמיק, רמה מקצועית גבוהה, שקיפות ובהירות, תוך שימת דגש על תדירות, עיתוי הפרסום וזמינות האנליסטים המסקרים ללקוחותיה

ווליו בייס מסקרת, באופן שוטף מגוון רחב של ענפים ולרבות: נדל”ן, תקשורת, חברות הייטק טכנולוגיה וצמיחה, אשראי חוץ בנקאי, חברות כרטיסי אשראי, ביטוח, אנרגיה ישנה ומתחדשת, מזון, שירותי מחשוב ומיקור חוץ, ליסינג, שירותים פיננסיים, ייבוא כלי רכב ועוד.

 ווליו בייס מספקת אנליזות מסוג Buy Side לבחינת כדאיות השקעה, רכישה או מיזוג בחברות ציבוריות ופרטיות וכן ניתוחים כלכלים ורגישות ליחסי כיסוי המשמשים כהכנה לתהליכי דירוג חוב.

  • מודלים ממוחשבים ומתקדמים לניתוח חברות וענפים
  • הערכות שווי במגוון מודלים: היוון תזרימי מזומנים, שווי נכסי, מכפילים, בסיס עסקאות דומות
  • ניתוחי מיצוב יחסי של חברות במגוון ענפים
  • ניתוחי רגישות לפרמטרים מרכזיים הקשורים לחברה ולענף
  • ניתוח מימון פרויקטים, יחסי כיסוי ותזרימים עתידיים

צוות האנליסטים ואיכות העבודות הכלכליות שמפרסמת ווליו מחקר זוכים להערכה מרובה בקרב הגופים המוסדיים ואלו ביססו את מיצובה כשחקן מרכזי בשוק ההון הישראלי